BROTTMÅL

Misstänkt för brott

Om Du blir misstänkt för brott har Du oftast rätt till en offentlig försvarare, om fängelse ingår i straffskalan för det brott Du är misstänkt för. Blir Du därför kallad till polisförhör och får en misstanke mot Dig kan Du begära att få en offentlig försvarare. Du har rätt att själv föreslå den advokat som Du vill ska företräda Dig. Du kan även innan förhöret ringa till polisen och tala om att Du vill ha en försvarare närvarande och då föreslå den Du vill ha. Försvararen följer då med Dig på förhöret och bistår Dig genom hela ärendet och rättegången om det skulle gå så långt. Kontakta oss så hjälper vi Dig.

Offentlig försvarare

Du har rätt till en offentlig försvarare om du är anhållen eller häktad eller om du är misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse.

Du kan även ha rätt till försvarare om det:

behövs med hänsyn till utredningen kring brottet finns risk för att du döms till allvarligare straff än böter eller villkorlig dom eller en kombination av dem behövs med hänsyn till dina personliga förhållanden eller vad målet rör.

En försvarsadvokat är med dig på polisförhör och kan hela tiden ge dig råd om ditt ärende så du känner dig trygg. Advokaten läser polisens förundersökning och kan även själv vidta utredningsåtgärder eller begära att polisen gör det. Advokaten är även med och hjälper dig inför och under en eventuell rättegång och försvarar dig mot åklagarens påståenden.

Som huvudregel betalar staten advokatens kostnader, och bara om du har inkomst över ett visst belopp kan du behöva betala hela eller delar av kostnaderna.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde hjälper brottsoffer rörande skadeståndsfrågor i en brottmålsrättegång. Målsägandebiträdet är även med vid förhör och vid rättegången, och kan hjälpa åklagaren att i rättegången få den tilltalade dömd för brott. Har Du blivit utsatt för brott så har Du rätt att föreslå för polisen vem Du vill ha som Ditt målsägandebiträde. Kontakta oss så hjälper vi Dig med det.

Rulla till toppen