ASYLMÅL

Asylmål

Om Du är flykting och har kommit till Sverige för att söka uppehållstillstånd har Du oftast rätt till offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten och hjälper Dig genom hela ärendet. Kontakta oss så hjälper vi Dig från början till slut.

Advokat George Yanko har mångårig erfarenhet inom asylrätt och företrätt flera hundra asylsökanden från länder såsom Irak, Syrien, Afghanistan, Somalia mfl.

Rulla till toppen