MEDARBETARE

Advokat Romil Varli

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom affärsjuridik.

Utbildning och erfarenhet
Kandidat- och masterexamen inom internationell affärsjuridik. Jönköping
Jur.kand. Stockholms universitet
Skattehandläggare Skatteverket Södertälje
Biträdande jurist George Yanko Advokatbyrå

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Kommersiella avtal; upprättar och granskar avtal
Arbetsrätt
Startup-juridik (AB); bilda bolag, aktieägaravtal, immateriella rättigheter, sekretessavtal, etc.
Franchisejuridik

Övrigt
Talar Assyriska, Engelska
Praktiserat hos Delphi advokatbyrå

Rulla till toppen